natriý emele getiriji ergin

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy görkezijiler:
Mazmuny: ≥20%, ≥25%, ≥30%
Daş görnüşi: açyk we aýdyň suwuklyk, gaharlandyryjy ys ýok.
Suwda eremeýän maddalar: ≤0.006%

Esasy maksat:
Şäherdäki lagym suwlaryny arassalamak üçin, palçyk ýaşynyň (SRT) we daşarky uglerod çeşmesiniň (natriý asetat ergininiň) ulgamyň denitrifikasiýasyna we fosforyň ýok edilmegine täsirini öwreniň. Natriý asetat denitrifikasiýa galyndylaryny içerde saklamak üçin goşmaça uglerod çeşmesi hökmünde ulanylýar, soňra denitrifikasiýa prosesinde 0,5 aralygynda pH-iň köpelmegine gözegçilik etmek üçin bufer erginini ulanyň. Denitrifikasiýa edýän bakteriýalar CH3COONa aşa köp siňdirip biler, şonuň üçin CH3COONa denitrifikasiýa üçin daşarky uglerod çeşmesi hökmünde ulanylanda, çykýan COD bahasy pes derejede hem saklanyp bilner. Häzirki wagtda ähli şäherlerde we etraplarda lagym suwlaryny arassalamak, birinji derejeli zyňyndy standartlaryna laýyk gelmek üçin natriý asetaty uglerod çeşmesi hökmünde goşmaly.

Hil spesifikasiýasy

ITEM

Aýratynlyk

Daş görnüşi

Reňksiz aç-açan suwuklyk

Mazmuny (%)

≥20%

≥25%

≥30%

KOD (mg / L)

15-18w

21-23W

24-28W

pH

7 ~ 9

7 ~ 9

7 ~ 9

Agyr metal (% , Pb)

≤0.0005

≤0.0005

≤0.0005

Netije

Kwalifikasiýa

Kwalifikasiýa

Kwalifikasiýa


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň