biz hakda
hakda

Hebei Pengfa Chemical Co.Ltd.2016-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda döredildi. Kompaniýa 3 bölümi öz içine alýar - Huanghua Pengfa Chemical Co., Ltd., Pengfa himiýa marketing merkezi we Hebei Pengfa Chemical Co., Ltd.
Huanghua Pengfa Chemical Co.Ltd 1988-nji ýylda döredildi. Ady Huanghua Pengfa Himiki zawody.Bazaryň ösüşine uýgunlaşmak üçin.2013-nji ýylyň başynda adyny Huanghua Pengfa himiki Co.Ltd diýip üýtgetdi.Bu sirke kislotasyny, natriý asetaty, buzly sirkelik kislotany, formik kislotany, boýag sirkelik kislotany, natriý formatyny, kalsiý formatyny, goşulan uglerodlary, super kebony we köp sanly himiki materiallary öndürýän, satýan we eksport edýän kompaniýa. 30 ýyldan gowrak taryh.

has giňişleýin gör

Kompaniýanyň taryhy