Uglerod çeşmesi

Gysga düşündiriş:

Uglerod çeşmesi, hapa suwlary arassalamak üçin işlenip düzülen ýokary öndürijilikli suwuk uglerod çeşmesidir. Howply däl, zäherli däl, ýaşyl we tygşytly önüm bolup, bazarda gaty gymmat çykdajyly zyýansyz uglerod çeşmesidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uglerod çeşmesi Biohimiki ýollar Metabolizmanyň esasy ädimleri Gatnaşan fermentler
Super Karbon Serin ýoly / glikoliz / trihidroksi kislotasynyň aýlawy Dürlülik Dürlülik
Metanol Serin ýoly / trihidroksi kislotanyň aýlawy Metanol → Formaldegid → Serin ýoly → Asetil-CoA → Trihidroksi kislotasynyň aýlawy Alfa ketoglutarat dehidrojenaz, TCA bilen baglanyşykly fermentler
natriý asetat Trihidroksi kislotasynyň aýlawy Asetat → Trihidroksi kislotanyň sikli Sitrat sintaz, izositrat degidrojenaz we ş.m.
Etanol Trihidroksi kislotasynyň aýlawy Etanol → asetaldegid → sirke kislotasy → trihidroksi kislotasynyň aýlawy Alkogol degidrojenaz, izositrat degidrojenaz we ş.m.
Glýukoza Glikoliz / Trihidroksi kislotanyň sikli Glýukoza → Gliseraldehid 3-fosfat → Piruwat → Asetil-CoA → Trihidroksi kislotasynyň aýlawy Geksokinaza, gliseraldehid-3-P degidrojenaz, piruwat kinaz we ş.m.

“Super Carbon” ösüşi goldaýan tehnologiýa tarapyndan gözlenýär we ösdürilýär. Önüm goňur, gowşak kislotaly suwuklyk, gaharlandyryjy ysy ýok. Komponentler ownuk molekulýar organiki kislotalar, spirtler, şeker we suwotularyň ekstraktlary we ş.m., gaty ýokary COD ekwiwalentleri. Lagym arassalaýyş ulgamlarynda uglerodyň ýeterlik däldigi sebäpli ýüze çykýan akymda ýokary NOx-N meselesini çözmek, lagym arassalaýyş ulgamynyň denitrifikasiýa kuwwatyny ýokarlandyrmak we biologiki fosforyň ýok edilmegine gowy täsir etmek üçin kanalizasiýa ulgamlarynda giňden ulanylyp bilner.
Önüm adatça anoksiki tanklar we denitrifikasiýa süzgüçleri ýaly anoksiki ýerlerde ulanylýar we anaerob ýa-da aerob reaktorlary üçin uglerod çeşmeleri bilen üpjün edilip bilner.
Önüm mehanizmi
Super uglerod, uglerodyň tygşytly peýdalanylyşy we dürli biohimiki ýollary sebäpli adaty uglerod çeşmelerini çalşyp biler. Esasan aşakdaky taraplary görkeziň.

trwtr

Arza

gfds (1)

gfds (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary