Kaliý formaty 75%

Gysga düşündiriş:

Formula: HCOOK
CAS NOOK: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Formulanyň agramy: 84.11570
Dykyzlygy: 1.56
Gaplamak: IBC 1200kg, ISO TANK
Göwrümi: 20000MT / Y.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ITEM

Aýratynlyk

Daş görnüşi

Reňksiz aç-açan suwuklyk

Assay%, ≥

75.00%

KOH (-OH) ,%, ≥

0.50%

K2CO3 (-CO3) ,%, ≤

0.50%

KCL (CL) ,%, ≤

0.20%

Fiziki-himiki aýratynlyklary:
1. Reňksiz aç-açan suwuklyk
2. Ereýän nokat (℃): 165-168
3. Çekişme: suwda ereýär, etanol, efirde eremeýär
Ulany:
1. Ajaýyp buraw suwuklygy, gutarnykly suwuklyk we işleýiş suwuklygy hökmünde nebit ýatagynda giňden ulanylýar.
2. Gar ereýän serişdeler pudagynda, goşma asetatyň gar eremeginden soň howadaky sirke kislotasynyň ysy gaty güýçli bolup, ýerde belli bir derejede poslama sebäp bolýar we ş.m. ýok edilýär. Kaliý formaty diňe bir garyň eremegine gowy täsir etmän, sirke kislotasyny hem ýeňip geçýär Duzyň ähli kemçilikleri jemgyýetçilik we daşky gurşaw işgärleri tarapyndan öwülýär;
3. Hrom aşgarlamak usulynda kamuflaage kislotasy hökmünde ulanylýan deri senagatynda;
4. Çap we boýag pudagynda azaldýan serişde hökmünde ulanylýar;
5. Şeýle hem sement süýümi üçin irki güýçli serişde hökmünde, şeýle hem ekinler üçin magdançylyk, elektroplatasiýa we ýaprak dökünleri ýaly pudaklarda ulanylyp bilner.
Saklamak
1. Salkyn, şemalladylýan ammarda saklaň. Saklaýyş temperaturasy 37 ° C-den geçmeli däldir.
2. Oksidantlardan we iýilýän himiki maddalardan aýratyn saklanmalydyr we garyşyk ammarlardan gaça durmalydyr.
3. Konteýneriň möhürlenmegini üpjün ediň. Otdan we ýylylyk çeşmelerinden daşda duruň.
4. Ammar ýyldyrymdan goraýan enjamlar bilen üpjün edilmelidir we işleýiş ulgamy statiki elektrik toguny geçirmek üçin toprak enjamy bilen üpjün edilmelidir.
5. Partlama garşy yşyklandyryş we howa çalşygy sazlamalaryny ulanyň.
6. Uçgunlara ýykgyn edýän enjamlary we gurallary ulanmak gadagandyr.
7. Saklaýyş meýdançasy syzdyryjy gyssagly bejeriş enjamlary we amatly ammar materiallary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

fds (3)

fds (1)

fds (1)

fds (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary